Platt, Pur, Pullriescht

Im Rahmen der kulturellen Repräsentation der heimatlichen Herkunftsregion des Interpreten und seiner Liebe zum Eifeler Dialekt, entstand 2007 das Mundartalbum Platt, Pur, Pullriescht.

Von Schmunzel bis Runzel auf Eifeler Platt.

am nächsten Lewen

Ma soll de Feste feiern, su wie se faalen,
verstreischen lossen kaan Gelejenhäät
Wem Dou`t hett kaans besorjen, denn verschung net bis moar,
wat Dou hett net miss däät Dir vielleischt moar schung lääd
Ma soll och net schläscht iver aanerer schwäätzen,
weil daat fällt emmer ob äänen selwer zereck
net flochen , net brellen, net leijen,
ma as emmer Schmatt vun sengem eijenen Gleck

am nächsten Lewen, do gett alles anischt1
am nächsten Lewen machen mer alles perfekt
am nächsten Lewen do machen merk aan Fähler
de West weiß wie Schnie un käään deisteren Fleck

Ma soll jo och vierher emmer iverlääjen,
iehr ma eppes mischt, iehr ma eppes sääht
un och wann maer den aanren un`t waand klatschen kennt
soll mer emmer noch soon, et däät mer lääd
Ma soll net nohtrohn un emmer verzeihen
Net rochen, net soufen, kaan friem Mädscher freien
Bis eisch alles gemaach hätt, wat eisch moos un wat eisch soll
Hot meisch laang der Deiwel gehool

Refrain

Net spielen net zocken bis iver seng Grenzen
schaffen dat mer hanneromfleescht un blus net foulenzen
net pupsen net räbsen, net gabsen, net kratzen
net schwenzen und dofir Prüfungen verpatzen
and Kirsch goon un beeden und emmer good reden
daat wat mer hot däälen, und daan feststellen
dat wat mer net doarf und wat verboden as
misch emmer noch den määsten Spaas

wu woas dou nemmen

Wat ma su erzehlt krescht, wann ma klan as
irgendwann kennt och dat rischtischt mol fia Deisch
ma molt sisch ous, sulang ma noch doham as
de ganz Welt lo boußen woat nemmen ob meisch
irgendwann as et suweit. da guckt ma iwer`n Tellerrand
un seit , net alles wat lo blingst as Gold
probiert, plocht sisch, fällt ob den Bouch und hot och flott erkannt
Ma hot sisch vielleischt doch en beßchen iverhollt

Un wann ma gor net mieh drun dingt, un sisch offond hot domat
et kenn net alle su wie ma dat träämt
passiert am dat, wumat ma escht net mieh gereschnet hat
e Mensch den`t Mißtrauen un de Zweifel lähmt

meisch einfach senn ließt wie eisch senn, kan Forderung, keen Zwang
Wu woast Dou nemmen. mein ganz Lewen lang

Ma gleewt jo manschmol, ma wear unbesiegbar
un dat mer de ganz Welt omkrempeln kaan
doch kaan ma fruh senn wann ma ehrlisch , unverbiegbar
sisch selwer trei ze senn, vunn seisch behaupten kann

Erwartungen genn zereckgeschrauft, un ma schläät manschmol hoart
ob den Boden vun den Tatsachen zereck
Ma arrangiert sisch, definiert sisch ,ob en aaner Oart
seisch selwer, seng Sorjen un sein Gleck

un wie en woamen Sonnestrohl, wie en woamen Sumer rään
as ob ehmohl eppes do wat Hoofnung get
dat ma seng Loftschlesser nääs ouspakt un se un den Himel hingt
eppes wat Disch sescher mischt un wat Dir säät

guck vienzisch un net mieh zereck, seff fruh un net su bang
wu woars dou nemmen mein ganz Lewen lang

eisch glewen, eisch woar nie en richtijen Maan

Eisch glewen eisch woa nie en rischtijen Mann
Weil wann eisch sehn wat su en Maan su alles kann
Su en rischtijenMaan moß hoart wie Kruppstohl senn
Hot eiskaal Aujen, Muskeln un en kaantisch Kenn
Bleiwt emmer cool, kennt nie an Hektik, kennt viel vun Technik un Elektrik
Moß emmer un iveraal beräät fia alles senn
Un daat senn Saachen de eisch weder hun noch kaan
Eisch glewen eisch geen nie en rischtijen Maan

Eisch gleewen eisch woar nie en rischtijen Typ
Weil fia en rischtijen Typ do senn eisch viel ze lieb
Weil su en rischtijen Typ moß iver Leischen gohn
Gäht einsam sängen Wääsch allahn, bleiwt niemols stohn
Su mat Durschsetzungsvermejen, den gett niemols rutt beim Lejen
Moß d`Last der Welt ob sengen brääden Schelleren troon
Dezenz awer bestemmt zeischt heen Fortpflanzungstrieb
Eisch glewen eisch woar nie en rischtijen Typ

Eisch glewen eisch woar nie en rischtijen Kerl
Wohl eher su en Lewjen, su en Perl
Den ab un zo sugor och mol den Houshalt mischt
Un sisch – well laacht net – och mol noh der Freundin riescht
Eisch spielen Gitar un keen Fooßball, dat as annormal, et moß bal
Gucken eisch daan an dein ungläubisch Gesiischt
Net metero, net schwul, halt irjendwie
Nemm su en rischtijen Kerl woar eisch nie

Eisch glewen, eisch genn nie en rischitjen Mann
Mein Therapeut alerdings glewt, dat eisch dat kaan
Hen säät, dat wear doch alles gor net mol su schlemm
Su lang eisch net de Strings vunn menger Freudin trinn
Fiat wääschen un cremen moß eisch meisch net schomen,daat as alles noch a Rohmen,
su lang eisch meisch net zo obfällisch schminken dinn
och wann eisch noh 10 bear un 20 Schnapsschung net mieh schwääzen kaan
mähnt henn doch, trotzdem gew ous mir noch en rischtijen Maan
OK, eisch honn meisch viart dem Schwanzvergleich gedreckt
Un kreien och keen Wasserruhrbroch gefleckt
Un trotzdem dat eisch mittlerweil de Nationalhymne räbsen kaan
Eisch glewen, eisch genn nie en rischtijen Maan

Zäit fleescht dohiin

Mol net op Tour bei Daach un nooscht
moß sich wat ääneren, hoß dou Dir gedoscht
Sex un drugs un Rock`n roll, daat as well vorbei
un endlisch och mol schluß mat der Rom-Gammelerei

awer den Oasch mol hieh ze kreien, as manschmol echt net leischt
und deck hoot ma, egal wie ma sisch ploscht doch neißt erreischt
batter Pill ze schlecken, wann ma via`d dem Owgrond stäht
un ob den Zofall baut, neist vun selwer gääht

den festen Viersaatz, vielleischt awer mol freher obzestohn
un e poor Kaffee spidder un dou seihs de Sonn nääs ennergoon

Dou waats all daach drob, dat sisch irgendeppes däät
wat dein angefooren Lewen vun Grond op äännern deet
doch mol am Eascht, eijentlisch hoos dou laang begraff
dat sich nemmen äännert, wudrun dou selwer schaffs

et mischt disch krank, et zeescht disch roof, doudinks, dou hos suviel verpaßt , un de Zeit fleescht einfach last

Su leewst dou un der Zeit vorbei daach an daach ous
gess ääler un beleeschs Disch selwer, et mischt Dir neist ous
de Dääsch se kommen un se ginn und Dir gett su loos kloar
dat daat mat der gruußer Veräännerung wohl neist woar
und völlisch panisch säähs dou dir, ze spit as et vielleischt noch net
dou gäähs zum Fenster un seihs schungs nääs zo, wie de Sonn ennnergääht

Refrain

su wie wann n eist wear

Dou hos Deisch verännert, gleew bluß net, dat eisch dat net gespurt honn
Deng auen schwoarz gerännert, gleew bluß net dat eisch neist dovun gehurt honn
Et gett viel mest erzählt, eisch wääs, doch wat haalen eisch dovun
Leider as un Gerüchten, och meestens eppes drun

Die net…
Su wie wann neist wear..
Dou brouchs gor net su ze donn,
dou moß gor neist mieh sonn, eisch wees et och su schung
su wie wann neist wear
dees dou schung viel ze lang
un eisch, eisch senn su bang, deisch ze verleren
eisch hann deisch viel ze geren..
hann deisch verlor un wees net wu,
und dinn dofia selwer su
emmer noch en kear, wie wann neist wear

mir hann ies mol geschwor, wann eppes as, dat mier ies net belejen
well hann mir ies verlor, gett zeit, dat mir de Konsequenzen zehen
et däät wie, wann eisch seh`n wie mir vier eesemSchierbelhaufen stinn
un eisch haalen et koum ous,wann mir emmer noch su dinn

su, wie wann neist, wear…

eisch honn deisch net verdeent

Eisch hon mat Hänn un Feeß mein Lewen lang meisch dogejen gewehrt
Dat mir mol äänt de Fesseln unlääscht, dat mir daat widerfäährt
Dat eisch irjendwann mol mein eijenen Herr net mie senn
Awer bei Dir gett dat Eis vun mengem Widerstand got denn

Hätt nie gedooscht,dat irjendäänen iver mein Herz Overhand gewennt
Un eijentlisch hunn eisch Deisch gor net verdeent

Meng Freiheet, de eisch su gellevt hunn,war dat wischtichst, wat et fea meisch gov
Beziehungskesten, traute Zweiasamkeit war fie meisch emmer nemmen doof
Eisch kom noch emmer ganz allaan zurecht et hot mir nie eppes gefäählt
Doch seit Dou an mengem Leven bass, verännert sich meng Welt

Eisch gleven, deef am Innern honn eisch meisch schung lang noh Dir gesehnt
Un eisch weeß eijentlisch – honn eisch Deisch or net verdeent

Eissch weeß net wu dat leid noch hinfehrt, irjendwie senn eisch an der Faal
Eisch deaft dat gor net sohn, awer zweschendursch hat et mir sugor gefaall
Eisch hoon mir tatsäschlisch viergestaalt, wie dat mat ieß wea
Zum ischten mol am Leven hat eisch dobei net den Angstschweeß ob der Stea

Eisch senn su gear mat Dir zesoomen, ganz egal ob`d Sonn schängt oder et räänt
Eisch glääwen eijentlisch – honn eisch Deisch – gor net verdeent

Hätt nie gedoscht dat mein aal Herz nomol su lischterloh an flamen stääht
Eisch honn gedooscht eish hätt vergääß, wie su eppes eijentlisch gääht

Eisch senn su gear mat Dir zesoomen, ganz egal ob`d Sonn schängt oder et räänt
Eisch glääwen eijentlisch – honn eisch Deisch – gor net verdeent

Jo eisch weeß eijentlisch – honn eisch Deisch – gor net verdeent

Mathes

Mathes as en barbarien und hen schafft ob den Bou
D’woch iver schwingt hen ‚t Schepp und um Wochenenn mischt henn’t sou,
Mathes hot neist gelert nee, dovier verschwennt henn kan Zeit
Hen woa dumols fruh dat de Hauptschul noh’m dretten Ulof hanner him leit
Dat as Mathes, jeden am Doarf kennt Mahes
Un wann him äähnen ganz domm vun der Seit kenntÂ…glev mer, den kratt des..
Mathes as selbstbewusst, hot vier korz un hannen lang hoar
Hen wuhnt bei senger Mam, und daat seit 35 Johr
Seng Mam kocht un botzt un biejelt un raumt fia hen
Kann sei jo och ganz got machen, as jo noch got ob de Bään
Fier hieren Mathes ,hen as schließlisch hier ään un alles
Un wann een Mensch ob der Welt das gewess Eppes mat kruuch, Mathes den hat des

Mathes trinkt Bear, ganz kloar, Fralet stinn drop, wann en Mann
Unwahrscheinlisch viel Bear trinken kan
Un wann den Mathes erenst rankennt, verstommen un den Descha
Bei den Fralet de Gesprischa, fiat him as keent sescher
glääft jedefalls Mathes, hen misch net lang fisemates
un kaan fiat frecken net verston, wiesu su en Framensch senger su siehr sat as
derletzt hat hen dat Gleck, dat wirklisch mol eent stallgehaal hätt
se hon gefeiert un gedaanzt, un senn gelannt am Bäät
awer egal wat hen moch, wie hen sisch och geplocht hot
do hot sisch fia’t frecken neist gerescht, hen luuch do wie dutt,
den klaanen Mathes,un daat mir, dooscht sisch Mathes
su eppes kann doch jedem passieren soht dat Framensch, oder eppes änlisch Plattes

No jo, vielleischt kruuch heen awer heins do beschen ze winnisch
Daan ewen Hedi, enner den Blannen,as den mat aam Au den Kinnisch
Et Hedi soht“eisch glewen Dir dats dou escht lieb senn kaans
Wear jo alles sching un goot, hätt’s dou net grad su’n Paanz“
Un daat troof Mathes, bis ant Moark troof dat Mathes
Hen hot sisch wirklisch och Gedanken gemach, seit dem mischt Mathes..Pilates
Mathes as en barbarien, un schafft ob’m Bou
Un irjendwie as Mathes escht en ganz sching oarm Sou
Awer wen seiht bei su eppes schungs wirklisch dohanner
Wann irjend eppes schief lääft, schold senn emmr de aaner
Oh oarmen Mathes, wat’s de do net alles matmes
Eisch glaaven deck as et och gor net su schlemm, wannste mielischst winnisch matkress

et gett nie en goden Zäitpunkt…

Et gett Zeit, dat mir mol schwätzen,su kaan et net weddergon
Et koost ihs beide Kraft un Zeit
Eisch hon gehadert, nogedoscht un mielischkäten ousgeschloss
Eisch honn erkannt, d`as well suweit
Mir hun ihs wie eisch fannen lang genoch wat fiergemaach
Un su gedoon,wie wann alles stemmt
Doch mir klauen Ihs de Zeit un de Gelejenheit
Ze gonn wann ehnen ständisch zweifel iverkennt

Et gett nie en goden zeitpunkt, fie auf Wiedersehen ze sonn
Den äänen de gäht sängen Wääsch, den aaneren bleiwt alaan stoon
Wat dem ähnen sängen Alptraum as dem aneren sein Gleck
Und den äähnen fehlt sisch frei, den aneren bleiwt alaan zereck

Et ass net su, dat mir ihs haassen, oder dat mir feinde senn
Vielleischt haast Doumeisch irgendwann
Weil Dou verletzt bass un gekränkt, uffangs vielleischt net begreifen kaans
Dat eisch dalei su net mieh kaan
Et däät mir wieh, et däät mir lääd, eisch kaan net mieh fie Deisch
Den senn, den Dia de Steren vum Himel helt
Dou moos net maanen dat eisch daat vergääs hunn,wat mol war
Doch Erennerungen kennen net ersääzen dat wat fählt

Et gett nie en goden Zeitpunkt….

Probier et doch mol su ze sehn, jied enn as och en neibeginn
Un dat ma weder seisch noch sos am domat en gefallen däät

Hätt as net mein Daach

Eisch glaawen bal meing Zeitung bleiwt hett mol do wu se ass
Weil do stinn suviel furschbar Saachen dran
Mord un Duttschlaach wu ma hienhiert, Dramen ,Katastrophen
Saachen de ma bal net glawen kaan

Ma traut sisch net mieh ous dem Hous,un mohlen eisch mer bildlisch ous
Wat passieren kaan lääft mer kaal de Recken roof
Vielleischt kreien eisch, ginn eisch vier’t dier, zuischt mol kräftisch an ob’t Bier
Vielleischt fällt mer och den Himmel ob den Koop

Hett as net mein Daach, dat hun eisch flott gespurt
Wann et mojies schung am Daumen juckt und am Mooch romurt
Daan zehscht ma sisch de Decken besser ganz weit iver den Koop
Eisch stinn hett net op.

Vorsischtshalber roofen eisch mol an der Firma uun,
un eisch soon der Sekretärin mol Beschäät
Dat hett keen goden Daach as und je länger eisch iverlääjen
Desto miserabeler et mir gääht
Vielleischt kreien eisch ein Herzschlaach, vielleischt fährt en Auto iver meisch
Allan bei dem Gedanken gett mer schlääscht
Honnertdousend Messgeschecker, blöd Zofäll, furschbar Unglecker
Seimen hett mein Wääsch, ‚t gett su’n Dääsch

Refrain….

Wat hescht hei agebild un iverzoren, mei Gefehl hoot miesch noch nie beloren
Un weil eisch daan am Beet bluv un hun nie eppes probiert
Kaanste ma frei glewen as och nie eppes passiert, eisch hun et halt gespiert

Refrain

weil cheem as, do wu dou bas..

emmer nääs ob tour ze senn, woa`t schingst wat et fer meisch goov
zeviel Roh honn eisch emmer gehaaßt
je länger un je wedder weg desto lever senn eisch geloov
wie en Flucht ob der ma vir sich selwer as

wann de aaner meed woaren, gong`t fer meisch risch rischtisch los
als klan Kand schung gov eisch Dorfbesem genaant
en Sucht der eisch hett noch decker zwanghaft nogehn moß
trotzdem honn eisch zweschendursch erkaant

seit Dou do bas as an mengem Lewen viel Roh angekehrt
un eisch weeß net , fannen eisch dat su verkehrt

Refrain.:
Eisch senn dengetwejen,nääs ennerwejen
un emmer wedder noch en schrak trin meisch meng bään
weil dohem as, do wu dou bas
well eisch emmer nääs un emmer lewer hääm

Viel soon, mer kennt meisch net me rom, un natürlich froren eisch meisch
ob daat su stemmt un eisch´t bluß net sehn
vielleischt en beßchen kaan schung senn awer`t as mer gleisch
wiesu soll eisch misch selwer och belehen

Dou miß et mir nie leischt, dou hels et beste ous mir rous
nemmen komischerweis mischt mir dat neist mieh ous

Eddi un merci

Eisch hunn misch wirklisch amüsiert, su wie sisch daat gehiert
Un och wann et well riewer ass, sch’hofen dir haat bessjen Spaas
Mir hoot’bei eisch ob jeden Faal hett owend rischitisch goot gefaal
Eisch soon net ‚tschüss‘, nommen „bis de dääsch“
Un geen eisch äänt mat ob den Wääsch

Eddi un merci, et woa sching mat eisch
Eddi un merci, vielleischt seit ma seisch
Eddi un merci, et woar wirklisch doll
Eddi un merci bis zum nächsten mol

Woar en Ton och mol verkehrt, eisch wääs dat dir daat iverhiert
Un woar och’d gitarr mol verstemmt, eisch weard drun schaffen,
gaanz bestemmt
D´Hauptsaach as, mir haaten Spaas, eigentlisch shoot, dat et riewer ass
Eisch danken jedem vun eisch den koom, un kommen ger nochmol rom

Refrain

Bebursch

Et as owend un eisch kommen grad vun Trea senn noch net med
Un obwohl eisch eigentlich aan vierher offoahn det
Foahren eisch de Saarstroß ran, weiß net genau vie wat
Vielleischt weil den Hooschten vun der Brauarei mir den Weesch gewiesen hat

Eisch senn su an Gedanken un eisch han kein festen Weesch
Eemol dursch de Staadt noch ieh de Noascht sisch driverleescht
Et hoot sisch viel verännert hei anden letzten Joahr
Nemmen en pooar aaler Heipen senn noch do wu se mol woar’n

Refrain:
Bebursch, Beda, Bearstaadt, oder wie ma Deisch noch nennt,
ob jeden Faal en plaatz, wu baal jeden jeden kennt
de määßt, de hei gelewt hunn, kommen irgendwann och zreck
un fannen daan an Bebursch och irgendwu hier Gleck

ma kaan noch grad vermuten, dat en Bahnhof hei mol woa
un vunn der aaler Post stääht noch den grießten Dääl sugor
ansonsten viel saniert sugor de Altstadt as schaßnei
E poor Hannerhääf erzehlen dovun wie et mol woar hei

Et kääselhous , de Lindenhof wie’t schängt trotzen der Zeit
Awer su wie’t ousseiht, as et fia sei och bal suweit
Da machen se dem Fortschritt Platz, da gett hei alles platt
Wat hon mir hei gesoff un suviel domm Gescher geschwat

Refrain.:

Et gett noch Ääcken, de wohl ous traditionellen Grenn
Mat dem aalen Stadtbild untrennbar verbonnen senn
Kölner, Ecke Römermauer bis zum Karenwääsch
Su mansch Gaas bei der Fugängerzon such och schung besser Dääsch

Eisch leewen ger hei, noh wie vier un eisch honn et deck verflocht
Doch mat allen Schäädenseiten, eisch honn mer et ousgesocht
De gett et schließlisch iveraal egal wuhin eisch ginn
Eisch honn halt dat Gefehl’sch gehieren irgendwie heihin

Noh Bebursch, BedaÂ…..

Su manscheräänen meent, wann hään en poormol durschgeloof
Ahnungslos, dat Stäädtschen liesch noch am Dornröschenschloof
Weit gfäählt, mir honn iehs an su vielem uhgepaaßt
Wann dat hei och net unbedingt en Weltmetropol as

Awer daat as och net schlemm, mir kommen ganz got parat
Wu seit ma schungs noch en Koh oder en Buldog an der Stadt
Klään sympathisch eijenwellisch un doch mat ganz viel Häärz
Erwachen mer zum Lääwen, zweschen Februar un Määrz